Polityka Prywatności – RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RADIO ON

Radio On z siedzibą w Opolu zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z jej usług, w tym z serwisu internetowego dostępnego pod adresem domeny https://radio-on.pl/     (dalej: „Serwis”), ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

DEFINICJE

Serwis- czyli Strona Internetowa/Sklep  https://radio-on.pl   działa jako platforma muzyczna strona jest miejscem odwiedzin osób potrzebujących indywidualnie personalizowanych kanałów i profili muzycznych dla lokalu czy biznesu. Właścicielem Serwisu jest RADIO ON Krzysztof Zalewski z siedzibą w Opolu (45-217) przy ul. Karpackiej 13/4 , wpisaną do działalności gospodarczej CIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej  NIP 9910177958 oraz numer Regon 161567220

Korzystający – każdy podmiot lub osoba odwiedzająca Radio ON

Użytkownik – Korzystający, który zarejestrował się jako Klient Serwisu  wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Radio ON i zgodnie z zapisami niniejszej Polityki Prywatności.

 

ZASADY OGÓLNE – TWOJE PRAWA

Szanujemy i przykładamy szczególną uwagę do prywatność i ochrony danych użytkowników naszego serwisu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Wszystkie przekazywane nam dane traktowane są jako poufne, nie są dostępne osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, które można zgłosić na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: [biuro@radio-on.pl]. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administratorem) jest firma Radio ON Krzysztof Zalewski z siedzibą w Opolu (45-217) przy ul. Karpackiej 13/4 , wpisaną do działalności gospodarczej CIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej  NIP 9910177958 oraz numer Regon 161567220 zwana dalej Administratorem lub Radio ON

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Zalewski             Kontakt we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz przetwarzaniem i ochroną przez niego danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres powyżej), poczty elektronicznej (adres e-mail:biuro@radio-on.pl) lub kontaktu telefonicznego  tel:696-692-442

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonych przez użytkowników zgód lub w usprawiedliwionym prawnie celu i na potrzeby realizacji umów zawartych pomiędzy użytkownikami a Radio ON z siedzibą w Opolu. Administrator stosuje przy tym politykę minimalizmu, gromadząc i przetwarzając wyłącznie te dane, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu, wykonywania zawartych umów oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów. Należy mieć przy tym na względzie, iż dane te, choć zostały przekazane dobrowolnie, to ich przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i wykonywania prawnie nałożonych obowiązków.

Opisane w niniejszej polityce prywatności zasady przetwarzania, powierzania i ochrony danych osobowych stosuje się zarówno w odniesieniu do danych zgromadzonych w trakcie i w związku z wykonywaniem umów zawartych przez Administratora z użytkownikami, użytkowania Serwisu (w tym formularza kontaktowego), jak również pozostałych form komunikacji z Administratorem.

 

RODZAJE PRZECHOWYWANYCH DANYCH

Jeśli posiadasz konto Klienta w naszym serwisie przetwarzamy następujące Twoje dane: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), dane adresowe (kod, miasto, ulica), e-mail, numer telefonu, numer IP (zapisywany automatycznie bez konieczności podawnia), kraj, hasło (w zaszyfrowanej postaci).

Jeśli rejestrujesz konto Klienta jako firma dodatkowo przetwarzamy następujące dane: nazwa firmy oraz NIP dla celów podatkowych.

Jeśli używasz formularza kontaktowego przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi Twój adres e-mail, imię, nazwisko oraz opcjonalnie numer telefonu.

Przechowujemy również informacje o plikach pobranych przez Ciebie z naszego serwisu a dla celu bezpieczeństwa zastrzegamy sobie możliwość przechowania tej informacji wraz z numerem IP z którego został pobrany plik.

Automatycznie rejestrujemy Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu przez użytkowników;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

 

KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ TWOJE DANE

W wypadkach prawem przewidzianych, Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników Serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich, a w szczególności dla ochrony praw autorskich, z tym że nastąpi to na pisemny wniosek takiej osoby. Podmiot występujący z wnioskiem jest zobowiązany wykazać fakt naruszenia jego praw, a w szczególności wykazać fakt, że przysługują mu prawa autorskie do utworu. Musi także zachodzić podejrzenie naruszenia praw podmiotu składającego wniosek. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe za zgodą użytkownika Serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta kierowana do Administratora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z naszego serwisu decydujesz się na akceptację postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Radio ON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Ostatnia wersja: 24 maja 2018 r.